Veštačko jezero za odlaganje industrijskog otpada

Povodom pomora ribe u reci Pek: zagađenje konstantno, prevencije ni u tragovima

Kada bi lokalne samouprave vodile lokalne registre izvora zagađivanja, kao što su dužne da čine, u ovakvim slučajevima bi se znalo ko je nadležan, a ko odgovoran, komentarišu iz Prava na vodu.

Kada bi lokalne samouprave vodile lokalne registre izvora zagađivanja, kao što su dužne da čine, u ovakvim slučajevima bi se znalo ko je nadležan, a ko odgovoran, komentarišu iz Prava na vodu.