Digitalno nasilje prema ženama

Rodno zasnovano nasilje prema ženama u digitalnom prostoru odslikava svakodnevno nasilje prema ženama koje se dešava u društvu koje takvo nasilje proizvodi.

Rodno zasnovano nasilje prema ženama u digitalnom prostoru odslikava svakodnevno nasilje prema ženama koje se dešava u društvu koje takvo nasilje proizvodi.