„Konjićev skok“ – 80 godina od desanta na Drvar

Pre osamdeset godina izveden je Desant na Drvar, najveća operacija okupatora u cilju likvidiranja maršala Tita. O dramatičnosti ovog događaja piše istoričar Aleksandar Nikolić.

Pre osamdeset godina izveden je Desant na Drvar, najveća operacija okupatora u cilju likvidiranja maršala Tita. O dramatičnosti ovog događaja piše istoričar Aleksandar Nikolić.