Aktivisti iz nekoliko zemalja udružuju se u borbi protiv rudarenja litijuma

Aktivističke organizacije iz Čilea, Portugala, Nemačke, Španije i Srbije potpisale su devetog jula „Jadarsku deklaraciju“, posvećujući se razmeni znanja i iskustava u borbi protiv iskopavanja litijuma.

Aktivističke organizacije iz Čilea, Portugala, Nemačke, Argentine i Srbije potpisale su devetog jula „Jadarsku deklaraciju“, posvećujući se razmeni znanja i iskustava u borbi protiv iskopavanja litijuma.