Dostavljači platforme Glovo u Beogradu

Nema „srećne Nove godine“ za one koji prekovremeno rade

U zemljama sa niskom pokrivenošću kolektivnim ugovorom radi se mesec dana više, i to neplaćeno, skreće pažnju generalna sekretarka ETUC-a Ester Linč.

U zemljama sa niskom pokrivenošću kolektivnim ugovorom radi se mesec dana više, i to neplaćeno, skreće pažnju generalna sekretarka ETUC-a Ester Linč.