Platforma za romski aktivizam

Predstavljena je Platforma za romski aktivizam, na kojoj je radilo grupa aktivista i aktivistkinja u okviru projekta Foruma Roma Srbije.

Predstavljena je Platforma za romski aktivizam, na kojoj je radilo grupa aktivista i aktivistkinja u okviru projekta Foruma Roma Srbije.