Platforma za romski aktivizam

Predstavljena je Platforma za romski aktivizam, na kojoj je radilo grupa aktivista i aktivistkinja u okviru projekta Foruma Roma Srbije.

Na prezentaciji programa Platforme za romski aktivizam koja je održana juče u Medija centru govorili saradnici projketa dr Maja Solar, Robert Kasumović, prof. dr Đokica Jovanović i dr Zoran Tairović.

Program Platforme za romski aktivizam nastoji da razvije drugačije razumevanje koncepta politike i kulture, te da dâ obuhvatnije smernice za romski aktivizam i društveno organizovanje. Jedan od proizvoda jednogodišnjeg zajedničkog rada na ovom programu je i policy dokument koji predstavlja konceptualizaciju i strategiju romskog aktivizma kroz politiku, kulturu, intersekciju identiteta i diskriminacija na osnovu istih, te reafirmaciju aktivizma kao obuhvatnijeg transformativnog delovanja.

Cilje rada na Platformi za romski aktivizam bio je osnaživanje aktera romskih organizacija koji ulaze u polje aktivizma, objasnila je filozofkinja Maja Solar, saradnica projekta.

Kroz radioničarski i mentorski rad sa učesnicima i učesnicama rada na platformi postavljen je kako teorijski okvir tako i osnove platfome za delanje romskih aktivista i aktivistkinja.

„Rad na Platformi za romski aktivizam revitalizirala je ideju da ne možemo da odvajamo teoriju i aktivizam“, istakla je Solar.

Zajednički rad rezultirao je i dokumentom usmerenim na donosioce odluka, odnosno publikacijom koja je u izradi i koja će sadržati tekstove polaznica i polaznika radionica. Tekstovi tematizuju probleme koji su se obrađivali tokom zajedničkog rada na platformi i pored analize nude i smernice za rešavanje tih problema.

Politička participacija Roma bila je jedna od tema rada na Platformi za romski aktivizam.

„Danas u ime romske zajednice govore pojedinci koja romska zajednica nije odabrala“, istakao je Robert Kasumović, aktivista koji je sudelovao u radu na platformi.

Kasumović smatra da je došlo vreme da romska nacionalna manjina krene u proces direktne političke participacije. Da bi se to desilo, romska zajednica mora da postigne koncenzuse oko tema kojima će se bavitit, rekao je Kasumović i dodao da je rad na platformi pružao mogućnost da učesnici dođu do takvih zajedničkih stavova.

„U nazivu Platforma za romski aktivizam reč „romski“ nije nacionalna ili etnička odrednica već se odnosi na društveni položaj jedne zajednice. U pitanju je analiza društvenog položaja romske zajednice i razmišljanje kako da se iz tih problema izađe“, objasnio je profesor Đokica Jovanović, saradnik projekta.

Nadovezujući se na pitanje postizanja konsenzusa koje je otvorio Kasumović, Jovanović je rekao da je dugoročni prioritet za bolji položaj bilo koje zajednice pa tako i za bolji položaj romske je ulaganje u obrazovanje, dok je kratkoročni proritet zapošljavanje.

Finalni proizvodi projekta biće dostupni uskoro na internet stranici Foruma Roma Srbije.

A.J.

Prethodni članak

Predsednik Meksika namerava da po svaku cenu nacionalizuje litijum

Slobodna zona u potrazi za odgovorima na globalne i lokalne probleme

Sledeći članak