Žene i nacionalne manjine i dalje najčešća meta govora mržnje, pokazuje monitoring medija na Zapadnom Balkanu

Rezultati monitoringa medija Mreže za izveštavanje o različitosti pokazuju da je od maja 2022. do decembra 2023. godine na Zapadnom Balkanu najviše primera govora mržnje zabeleženo prema ženama i nacionalnim manjinama.

Rezultati monitoringa medija Mreže za izveštavanje o različitosti pokazuju da je od maja 2022. do decembra 2023. godine na Zapadnom Balkanu najviše primera govora mržnje zabeleženo prema ženama i nacionalnim manjinama.