Lekari protiv dodele Hipokratove medalje Aleksandru Vučiću

Oftalmolog Dragan Martinović istupio je iz članstva u Društvu lekara Vojvodine iz protesta protiv dodele Hipokratove medalje Aleksandru Vučiću, pridružujući se prethodno izraženom negodovanju kolega.

Oftalmolog Dragan Martinović istupio je iz članstva u Društvu lekara Vojvodine iz protesta protiv dodele Hipokratove medalje Aleksandru Vučiću, pridružujući se prethodno izraženom negodovanju kolega.