Ako ne budu krčili šume, poljoprivrednici će gajiti koku, tvrde južnoameričke diplomate

Na putu smanjivanja krčenja šuma na svetu stoje brojne prepreke i nepredviđene posledice. Neke na prvi pogled deluju neverovatno – poput tvrdnje diplomata iz Perua i Kolumbije da će se, ako ne budu mogli da krče šume, mnogi poljoprivrednici u ovim zemljama okrenuti uzgajanju koke.

Na putu smanjivanja krčenja šuma na svetu stoje brojne prepreke i nepredviđene posledice. Neke na prvi pogled deluju neverovatno – poput tvrdnje diplomata iz Perua i Kolumbije da će se, ako ne budu mogli da krče šume, mnogi poljoprivrednici u ovim zemljama okrenuti uzgajanju koke.