Dok rudarska kompanija u Levču tvrdi da odlaže istraživanja samo zbog Starice, aktivisti kažu da su aktivnosti ovog preduzeća svakako neregularne

Kompanija Balkan mining and minerals, koju građani sprečavaju u istraživanju litijuma u Rekovcu, tvrdi da će odložiti radove dok ne proceni rizik od nastavka projekta nakon što je na planini Starica izgorela građevinska mašina.

Kompanija Balkan mining and minerals, koju građani sprečavaju u istraživanju litijuma u Rekovcu, tvrdi da će odložiti radove dok ne proceni rizik od nastavka projekta nakon što je na planini Starica izgorela građevinska mašina.