Polovina amazonskih šuma će nestati do 2050.

Međunarodni dan šuma, 21. mart, obeležavaju zastrašujući podaci o krčenju šuma za potrebe drvne industrije i poljoprivrede, kao i njihovom nestanku zbog klimatske krize.

Međunarodni dan šuma, 21. mart, obeležavaju zastrašujući podaci o krčenju šuma za potrebe drvne industrije i poljoprivrede, kao i njihovom nestanku zbog klimatske krize.