Nacrt ugovora UN o plastici daje „prazna obećanja”, kažu naučnici usredsređeni na zdravlje

Grupa naučnika je tokom skupa u Najrobiju predložilo alternativni Globalni sporazum o plastici naučnika u zdravstvu, insistirajući da se u pregovorima o smanjenju proizvodnje plastike prioritet stavi na zdravlje.

Grupa naučnika je tokom skupa u Najrobiju predložilo alternativni Globalni sporazum o plastici naučnika u zdravstvu, insistirajući da se u pregovorima o smanjenju proizvodnje plastike prioritet stavi na zdravlje.