Žene donose pravdu

Ne zaboravljamo našu istoriju, gradimo bolju budućnost!

Poruku da ne zaboravljamo istoriju i gradimo bolju budućnost šalju brojne aktivistkinje i ženske organizacije povodom 20 godina od izmena Krivičnog zakonika kojim je porodično nasilje postalo krivično delo.

Poruku da ne zaboravljamo istoriju i gradimo bolju budućnost šalju brojne aktivistkinje i ženske organizacije povodom dvadeset godina od izmena Krivičnog zakonika kojim je porodično nasilje postalo krivično delo.