Privatnost u Srbiji u nezavidnom položaju

Tokom 2020. i 2021. godine registrovane su 142 povrede privatnosti u čemu prednjače javne institucije a za njima privatne kompanije.

Tokom 2020. i 2021. godine registrovane su 142 povrede privatnosti u čemu prednjače javne institucije a za njima privatne kompanije.