Da li je progresivno oporezivanje rešenje za siromaštvo u Srbiji?

Šestog decembra je predstavljeno istraživanje o progresivnom oporezivanju zarada i dva moguća modela takvog oporezivanja koje je proteklih meseci razvio CPE u saradnji sa grupom autorki i autora.

Šestog decembra je predstavljeno istraživanje o progresivnom oporezivanju zarada i dva moguća modela takvog oporezivanja koje je proteklih meseci razvio CPE u saradnji sa grupom autorki i autora.