Da li će RFZO finansirati kontraceptivna sredstva?

Krajem septembra je Autonomni ženski centar obavestio javnost o zajedničkoj inicijativi za proširenje liste lekova koja se finansiraju iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje uključivanjem većeg broja kontraceptivnih sredstava.

Krajem septembra je Autonomni ženski centar obavestio javnost o zajedničkoj inicijativi za proširenje liste lekova koja se finansiraju iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje uključivanjem većeg broja kontraceptivnih sredstava.