Nezaposlene žene koje se staraju o domaćinstvu imaće zdravstveno osiguranje

Dokle će žene da gube? Rodna segregacija na radu

Brojna istraživanja pokazuju da su žene u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce kada je u pitanju sfera rada. Žene su u nepovoljnijem položaju kako pri zapošljavanju, tako i u čitavim sektorima, ulogama, zanimanjima.

Brojna istraživanja pokazuju da su žene u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce kada je u pitanju sfera rada. Žene su u nepovoljnijem položaju kako pri zapošljavanju, tako i u čitavim sektorima, ulogama, zanimanjima.