Žan Lik Godar: Filmove moramo da stvaramo politički

„Filmovi koji se misle politički razumevaju zakone objektivnog sveta u cilju njegovog aktivnog menjanja a ne samo njegovog objašnjenja“, isticao je Žan Lik Godar, jedan od ključnih reditelja francuske Nove levice, koji je juče preminuo u 91. godini.

„Filmovi koji se misle politički razumevaju zakone objektivnog sveta u cilju njegovog aktivnog menjanja a ne samo njegovog objašnjenja“, isticao je Žan Lik Godar, jedan od ključnih reditelja francuske Nove levice, koji je juče preminuo u 91. godini.