Pogon fabrike Jura u Rači

Organizacije sa Zapadnog Balkana zahtevaju da se radnička i socijalna prava uključe u Berlinski proces

Dvadeset organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana objavilo je zajedničko pismo u kojem traže da radnička i socijalna prava budu uvrštena u agendu Berlinskog procesa i predstojećih diskusija o zajedničkom tržištu.

Dvadeset organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana objavilo je zajedničko pismo u kojem traže da radnička i socijalna prava budu uvrštena u agendu Berlinskog procesa i predstojećih diskusija o zajedničkom tržištu.