Naselje Vuka Vrčevića foto: Incijativa A 11

Inicijativa A 11 otkrila masovnu zloupotrebu prava i ličnih podataka Roma

Juče je obeležen Svetski dan Roma. Inicijativa A 11 je tom prilikom objavila priču na svom sajtu koja, pored analize položaja Roma i Romkinja u Srbiji, pruža informacije i o masovnoj zloupotrebi prava i ličnih podataka pripadnika i pripadnica ove nacionalne manjine.

Juče je obeležen Svetski dan Roma. Inicijativa A 11 je tom prilikom objavila priču na svom sajtu koja, pored analize položaja Roma i Romkinja u Srbiji, pruža informacije i o masovnoj zloupotrebi prava i ličnih podataka pripadnika i pripadnica ove nacionalne manjine.