Inicijativa A 11 otkrila masovnu zloupotrebu prava i ličnih podataka Roma

Juče je obeležen Svetski dan Roma. Inicijativa A 11 je tom prilikom objavila priču na svom sajtu koja, pored analize položaja Roma i Romkinja u Srbiji, pruža informacije i o masovnoj zloupotrebi prava i ličnih podataka pripadnika i pripadnica ove nacionalne manjine.

Naselje Vuka Vrčevića foto: Incijativa A 11

I dalje veliki broj Roma i Romkinja živi u neformalnim naseljima, neuslovnim za život, bez ličnih dokumenata, polovina romske populacije je bez formalnog obrazovanja, a romkinje su u posebno teškom položaju, kao višestruko diskriminisane i još uvek zatočene u lancu ranih brakova, navode iz ove organizacije.

Tržište rada ne odstupa od stereotipnog postupanja prema Romima i Romkinjama te oni predstavljaju teško zapošljivu kategoriju, izloženu „sveprisutnoj diskriminaciji i otvorenom rasizmu koje širi čak i visoki funkcioneri vlasti.“

Na Svetski dan Roma, Inicijativa A 11 je sa javnošću podelila, kako kažu, poražavajuće saznanje o masovnoj zloupotrebi kojom su pojedinci targetirali upravo Rome i Romkinje, a koja se završila s velikim posledicama po egzistenciju ovih ljudi i bez odgovornosti za počinioce.

Reč je o prevari u kojoj je desetak Roma i Romkinja iz naselja „Vuka Vrčevića”, kod Pančevačkog mosta, bilo meta prevare pojedinaca kada su im 2022. godine uzete lične karte radi fiktivnih prijava na radna mesta, tvrdi A 11 u saopštenju.

„Zbog ovih teških zloupotreba, oni mesecima nisu mogli da ostvare prava iz socijalne zaštite – izgubili su novčanu socijalnu pomoć i zdravstveno osiguranje, dok su pojedine firme preko kojih su fiktivno „radili“ i dalje aktivne.“

Reč je o, kako se A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava uverila iz prepiski sa nadležnim organima i uvidom na terenu, razrađenoj poslovnoj šemi ubiranja koristi od prijave zaposlenih, od kojih nijedna osoba nije ni dan provela na poslu.

„U jeku predizbornih i postizbornih otkrivanja masovnih prebacivanja prijava stanara iz jednog mesta u drugo, ukazujemo na praksu koja je po prirodi radnje slična, ali je po posledicama, verujemo, još štetnija“, upozorava A 11.

Inicijativa A 11 otkrila je velike zloupotrebe kad je u julu 2022. godine, u okviru redovnih terenskih aktivnosti, posetila romsko naselje „Vuka Vrčevića”, navodi se.

„Velika većina stanovnika ovog naselja koristi novčanu socijalnu pomoć i pravo na besplatni obrok, žive u jako lošim uslovima, nemaju struju, ograničen im je pristup vodi i, kao što je očekivano, generalno nisu u fokusu nadležnih organa. Iz razgovora sa Romima i Romkinjama, naši pravnici i pravnice su saznali da je desetak ljudi izgubilo pravo na novčanu socijalnu pomoć jer su se „zaposlili“. Naime, sredinom marta 2022. godine, neposredno pred tadašnje predsedničke i parlamentarne izbore, ovo naselje je posetila osoba koja se predstavila kao ovlašćena da im uzme lične karte, a sve kako bi ih „pripremila“ za izbore i prijavila na biračka mesta na kojima će uskoro glasati.“

Posle kraćeg vremena, navodi se u saopštenju A 11, „jedna od prevarenih Romkinja otišla je u Republički fond za zdravstveno osiguranje kako bi overila svoju zdravstvenu knjižicu – a tamo je saznala da njen „poslodavac“ nije za nju uplaćivao doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje, te ne može da produži važenje knjižice. Ona je do tada upravo zbog svog lošeg socijalnog statusa imala zdravstveno osiguranje preko svog statusa korisnice novčane socijalne pomoći.“

Ispostavilo se da je ta osoba sa desetak Roma i Romkinja, tvrdi Inicijativa A 11, „kojima je uzela ličnu kartu, zaključila fiktivne ugovore o radu sa različitim kompanijama tako što je falsifikovala njihove potpise. Zaključeni su ugovori o radu u trajanju od tri meseca, ali ih niko posle ta tri meseca nije odjavio – i oni su ostali zaposleni na neodređeno.“

Inicijativa A 11 naglašava da su ovi ljudi imali višestruko negativne posledice zbog pomenutog krivičnog dela. Osim što su izgubili novčanu socijalnu pomoć i prava na druga davanja (jer se smatra da više nisu ugroženi, imaju poslove), bili su lišeni mogućnosti da se zapravo zaposle jer su već radno angažovani na puno radno vreme, na svojim nepostojećim poslovima.

Pritom im imaginarni poslodavac nije uplaćivao doprinose, pa su izgubili zdravstveno osiguranje, tvrdi se u saopštenju A 11.

O svemu je upoznata policija i ovi zloupotrebljeni i prevareni građani su saslušani, ali slučaj nije dalje nigde otišao, niti je bilo kompletne istrage, navodi se.

„Inicijativa A 11 zaključuje da je reč o masovnom kršenju zakona, gde je moguće da je u pitanju korišćenje subvencija za zapošljavanje teže zapošljivih grupa (poput Roma) ili korišćenje mogućnosti da se zarada isplati „na ruke“ ovim imaginarnim zaposlenima, gde je moglo da dođe i do „pranja novca“, bez ikakvog pisanog traga. Primetno je da iza nekih od ovih fiktivnih firmi stoje isti ljudi, čak i osoba iz Novog Sada o kojoj su mediji ranije pisali kao o čoveku koji je vlasnik najviše (gubitaških) firmi u Srbiji.“

„Zapošljavanje osoba koje su pripadnici neke od nacionalnih manjina u Srbiji deo su afirmativnih mera koje je država osmislila kako bi motivisala preduzetnike da uposle one kojima mnogi okreću glavu. Međutim, i ove mere neretko su predmet zloupotreba u kojima se nanosi ogromna šteta ljudima koji su često na ivici egzistencije a kako bi pojedinci ostvarili korist, najčešće bez većih posledica“, zaključuje se u saopštenju A 11.

I.P.

Prethodni članak

Potrebno je očuvati i ojačati GSP, smatraju predstavnici opozicije

„Suvremeni anarhistički pokret na Balkanu je iznikao iz otpora ratu i militarizmu i takav će i ostati“, intervju sa uredništvom časopisa Antipolitika

Sledeći članak