Grad Beograd bi uštedeo milijarde dinara gradnjom državnih vrtića, pokazuje novo istraživanje

Gradske subvencije privatnih vrtića pomažu vlasnike, ali roditelji plaćaju sve više za usluge upitnog kvaliteta, tvrde istraživači Centra za zelene politike.

Gradske subvencije privatnih vrtića pomažu vlasnike, ali roditelji plaćaju sve više za usluge upitnog kvaliteta, tvrde istraživači Centar za zelene politike.