Diži minimalac! Kampanja podrške sindikatima u pregovorima za veću minimalnu zaradu

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS), Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ i Centar za politike emancipacije (CPE) pozivaju sve građane i građanke Srbije, društvene pokrete i nevladine organizacije da podrže zahteve sindikata za podizanjem minimalne zarade barem do nivoa minimalne potrošačke korpe.

poster za kampanju diži minimalac

Kako podsećaju pokretači kampanje sredinom avgusta predstavnici poslodavaca, Vlade i sindikata počeće pregovore, a najkasnije do 15. septembra biće određena minimalna cena rada za narednu godinu.

Prethodnih godina zahtevi sindikata da se minimalna zarada izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom bili su ignorisani, o čemu ste mogli da čitate na Mašini.

SSSS, „Nezavisnost“ i CPE upozoravaju da je sama metodologija izrade minimalne potrošačke korpe višestruko problematična, jer ne odražava civilizacijski minimum zadovoljenja ekonomskih i socijalnih potreba radnika i radnica i njihovih porodica, već potrošnju 30% najsiromašnijih. Kako navode u svom saopštenju:

„Minimalna potrošačka korpa podrazumeva da tročlana porodica raspolaže sa tek 1.500 dinara za obrazovanje na godišnjem i 580 dinara za hranu na dnevnom nivou. Skupa gledano, minimalna potrošačka korpa indikator je devastacije i osiromašenja našeg društva.“

Ipak, minimalna zarada ne dobacuje ni do ovog nivoa, iako Zakon o radu kaže da se pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi naročito od „egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe“. Gledano iz današnje perspektive, podizanje minimalca do nivoa minimalne potrošačke korpe bio bi prvi značajniji korak u podizanju životnog standarda radnika i radnica. Zato pokretači kampanje „Diži minimalac!“ zahtevaju da se minimalna cena rada za 2022. godinu poveća za 20% i da se sukcesivno povećava svake naredne godine do dostizanja nivoa plate za život koja bi omogućila dostojanstven život radnicama i radnicima.

poster za kampanju Diži minimalac!
Ilustracija kampanje Diži minimalac!

Potpisnici saopštenja smatraju da bi povećanje minimalnih zarada uticalo i na povećanje ostalih zarada, smanjenje nejednakosti u društvu i opšte povećanje životnog standarda stanovništva. „Veće zarade znače i veću mogućnost potrošnje čime se generiše ekonomska aktivnost koja direktno utiče na bolje poslovanje malih i srednjih preduzeća. Imajući u vidu da je značajan deo naše ekonomije u rukama stranih kompanija, povećanje zarada znači i manji odliv profita izvan zemlje.“

M.M.

Prethodni članak

„Saradnja ne sme da se svede na zbrajanje pukih brojki“ jedan od zaključaka razgovora „O mogućnostima zajedništva“

Dostojanstveno starenje u Srbiji: preko 160.000 starih ne prima nikakvu penziju

Sledeći članak