Kadrovska klinička smrt

foto: Predrag Momčilović
foto: Predrag Momčilović

Novi sindikat zdravstva Srbije juče je održao konferenciju za štampu u Medija centru u Beogradu povodom kadrovskog stanja u javnom zdravstvenom sistemu.

Konferencija je organizovana s namerom skretanja pažnje na zabrinjavajuće stanje u sektoru zdravstva a naročito na loše radne uslove i prava zaposlenih. Takvi uslovi su ujedno i razlog zbog kojeg medicinski radnici masovno napuštaju javni zdravstveni sektor i zemlju.

Primećeno je i da postoje ulaganja u infrastrukturu i kupovinu medicinskih aparata, međutim postavlja se pitanje ko će raditi u tim objektima i na aparatima. Ili ko će lečiti pacijente kada neće biti dovoljno zdravstvenih radnika.

Predsednik sindikata, Živorad Mrkić, izneo je podatak da je samo tokom prošle godine zemlju napustilo preko hiljadu lekara i osamsto medicinskih sestara. Ovi ljudi zarad boljih materijalnih uslova odlaze najčešće u Nemačku, Norvešku kao i arapske zemlje. Poseban problem pretstavlja odlazak lekara specijalista i subspecijalista za čije medicinsko školovanje je potrebno od šesnaest do osamnaest godina, i čiji odlazak nije moguće momentlno nadomestiti mladim lekarima sa biroa rada. Sve je veći i broj lekara koji prelaze u privatni sektor, čime de facto postaju nedostupni za 90% stanovništva koje ne može da priušti usluge privatne zdravstvene nege.

Zbog sistematskog urušavanja javnog zdravstva posledice oseća celokupno stanovništvo. Kako je Mrkić primetio: „Ugroženi su pacijenti koji dobijaju znatno lošiju uslugu, članovi njihovih porodica na koje se svaljuju troškovi lečenja, prevoza i obezbeđivanje nege, kao i preostali zdravstveni radnici kojima se povećava obim poslova dok trpe stalni pritisak, mobing i pretnje od strane direktora postavljenih po partijskoj liniji.“

Prema podacima sindikata prosečna plata u javnom zdravstvenom sektoru je oko 53000 dinara, plate medicinskih sestara su oko 34000 dinara, plate lekara variraju od 57000 do 74000 dinara, dok je plata higijenskog osoblja 18000 dinara što je manje od zakonom regulisane plate.

Član predsedništva sindikata iz Vranja, Jovica Stojanović, navodi da je na jugu Srbije situacija još lošija usled privredne devastacije i još manjih ulaganja. Posledice ovoga su gašenje ustanova primarne zdravstvene zaštite. Pacijenti iz seoskih područja bivaju preusmereni u velike medicinske centre čak i za preventivne preglede.

Na pitanje o zdravstvenom stanju radnika u novootvorenim fabrikama na jugu Srbije, kao što je fabrika Geox o kojoj smo pisali, odgovor je da „nema podataka iz novih firmi jer finansiranje medicine rada više nije obavezno“.

Dok se finansira izgradnja novih objekata postojeći su sve zapušteniji. Pogoršanje higijenskih uslova u bolnicama je evidentno, broj spremačica se stalno smanjuje dok se obim poslova povećava. Lošim higijenskim uslovima doprinose i uštede kupovinom jeftinijih i neadekvatnih dezinfekcionih sredstava.

Zaključak konferencije je da usled sistematskog zanemarivanja javnog zdravstva cenu, već sada, plaćamo u životima ljudi.

Prethodni članak

Ako nisi ljut, kakva si to onda osoba?

Automobili u slepoj ulici urbanog razvoja

Sledeći članak