Proizvodnja struje iz solarnih i vetroelektrana sve jeftinija, saopštava Međunarodna agencija za obnovljivu energiju

Proizvodnja električne energije u dve trećine novih postrojenja koje koriste obnovljive izvore je prošle godine bila jeftinija od najjeftinije struje iz postrojenja na ugalj u okviru Grupe 20, pokazuje novi izveštaj Međunarodne agencije za obnovljivu energiju.

U odnosu na prethodnu godinu najviše je porasla ekonomičnost proizvodnje struje u vetroelektranama na kopnu (za 15%), a za njima slede vetroelektrane na vodi i solarne elektrane (sa po 13%). To pokazuje izveštaj Troškovi proizvodnje struje iz obnovljivih izvora za 2021. godinu, koji je Međunarodna agencija za obnovljivu energiju (IRENA) objavila u julu ove godine.

U troškove koje računa IRENA ukalkulisan je efekat inflacije i troškovi rada i održavanja, a u njih ne ulaze subvencije niti troškovi balansiranja potrojenja u periodima kada ona proizvode više ili manje struje od potražnje.

Proizvodnja struje iz obnovljivih izvora (OIE) je sve jeftinija godinama. Od 2010. su na svetskom nivou godišnji troškovi proizvodnje iz novopovezanih postrojenja smanjeni za 88% za velika fotonaponska postrojenja, za 69% za vetroelektrane na kopnu i 60% za vetroelektrane na vodi, javlja ovim povodom Balkan Green Energy News.

Nastavku takvog trenda je prošle godine doprinelo to što rast cena sirovina i prekidi u lancu snabdevanja još nisu uticali na cene projekata. Iz IRENA-e procenjuju da će aktuelna kriza i inflacija negativno uticati na trend pojeftinjenja proizvodnje struje iz OIE, ali i da će ona ostati konkurentna u odnosu na cenu električne energije koja se proizvodi u postrojenjima na fosilna goriva, čija cena je u vrtoglavom rastu. Na dalje pojeftinjenje struje iz OIE povoljno će uticati i razvoj tehnologije.  

Autori istraživanja ukazuju i na to da solarni paneli i vetroelektrane imaju ključnu ulogu u smanjivanju emisije gasova sa efektom staklene bašte, te da je njihova prednost u odnosu na druge tipove postrojenja i to što se mogu brže izgraditi i staviti u  pogon.  

Podaci iz najnovijeg istraživanja IRENA-e daju dodatne argumente aktivistima i stručnjacima širom regiona, koji se zalažu za to da se zvanične energetske politike usmere upravo ka razvoju solarnih panela i vetroelektrana, odnosno odustane od štetnih hidroenergetskih projekata, kao i za to da se upotreba OIB demokratizuje. U te svrhe je, primera radi, zadruga Elektropionir u saradnji sa meštanima i gradom Pirotom pokrenula projekat izgradnje prvih zadružnih solarnih elektrana u Srbiji, za koje su nedavno sakupljena sredstva.

I.K.

Prethodni članak

Sindikalci dobili Juru na sudu

Osvetnička pornografija – problem koji ne jenjava

Sledeći članak