Bara Reva

Beogradu ne treba luka na mestu Bare Reva, poručuju  aktivisti

„Gde pravite luku i zbog čega zanemarujete dospele prigovore, preduzete mere, izradu studije zaštite, volju građana, izlaganje riziku od poplava, uništavanja pluća i bubrega grada u već zagađenom gradu, uništavanje veoma značajnog vlažnog staništa, oblasti Reva?“, upitali su aktivisti udruženja Bela čaplja 1165 nadležne putem dopisa i otvorenog pisma.

„Gde pravite luku i zbog čega zanemarujete dospele prigovore, preduzete mere, izradu studije zaštite, volju građana, izlaganje riziku od poplava, uništavanja pluća i bubrega grada u već zagađenom gradu, uništavanje veoma značajnog vlažnog staništa, oblasti Reva?“, upitali su aktivisti udruženja Bela čaplja 1165 nadležne putem dopisa i otvorenog pisma.