Nečastivo trojstvo kapitala: BlackRock, Vanguard i State Street

Ko donosi odluke o ulaganjima u prljave industrije, trgovinu oružjem, monokulturnu poljoprivredu i slične tekovine koje moramo prevazići zarad održive, ljudske i solidarne budućnosti? Deo te moći je koncetrisan u svega nekoliko kompanija čiji su pipci prisutni i u Srbiji.

Ko donosi odluke o ulaganjima u prljave industrije, trgovinu oružjem, monokultrnu poljoprivrednu i slične tekovine koje moramo prevazići zarad održive, ljudske i solidarne bodućnosti? Deo te moći je koncetrisano u svega nekoliko kompanija čiji su pipci prisutni i u Srbiji.