Nečastivo trojstvo kapitala: BlackRock, Vanguard i State Street

Ko donosi odluke o ulaganjima u prljave industrije, trgovinu oružjem, monokulturnu poljoprivredu i slične tekovine koje moramo prevazići zarad održive, ljudske i solidarne budućnosti? Deo te moći je koncetrisan u svega nekoliko kompanija čiji su pipci prisutni i u Srbiji.

Ko donosi odluke o ulaganjima u prljave industrije, trgovinu oružjem, monokultrnu poljoprivrednu i slične tekovine koje moramo prevazići zarad održive, ljudske i solidarne bodućnosti? Deo te moći je koncetrisano u svega nekoliko kompanija čiji su pipci prisutni i u Srbiji.

Litijumska groznica u Boliviji

U trenutku kada je u Srbiji u toku sve intenzivnija borba protiv projekta „Jadar“ i iskopavanja litijuma od kompanije Rio Tinto, kao i protiv svih ekološki štetnih oblika rudarenja, korisno je istražiti na koji način litijum kao „belo zlato 21. veka“ već godinama oblikuje političku scenu Bolivije i Južne Amerike uopšte.

U trenutku kada je u Srbiji u toku sve intenzivnija borba protiv projekta „Jadar“ i iskopavanja litijuma od kompanije Rio Tinto, kao i protiv svih ekološki štetnih oblika rudarenja, korisno je istražiti na koji način litijum kao „belo zlato 21. veka“ već godinama oblikuje političku scenu Bolivije i Južne Amerike uopšte.

Zaokret nalevo u Latinskoj Americi

Izbori u Peruu, povratak MAS-a u Boliviji, ustavotvorni proces u Čileu neki su od događaja koji ukazuju na to da se levica u Latinskoj Americi oporavlja od poraza „roze plime“.

Izbori u Peruu, povratak MAS-a u Boliviji, ustavotvorni proces u Čileu neki su od događaja koji ukazuju na to da se levica u Latinskoj Americi oporavlja od poraza „roze plime“.