Intervju sa Goranom Lukićem iz Radničkog savetovališta: „U našoj kancelariji se govori međunarodni jezik eksploatacije“

„Dolaze mladi radnici koji nemaju pojma šta se događa na tržištu rada, ali znaju da nešto nije ok kad radiš tristo sati u mesecu. Dolaze nam premorene čistačice koje poslodavci premeštaju sa jedne, na drugu, na treću lokaciju u istom danu; građevinski radnici koji su pali sa skela sa nekoliko metara visine,“ objašnjava Goran Lukić iz slovenačkog Radničkog savetovališta.

„Dolaze mladi radnici koji nemaju pojma šta se događa na tržištu rada, ali znaju da nešto nije ok kad radiš tristo sati u mesecu. Dolaze nam premorene čistačice koje poslodavci premeštaju sa jedne, na drugu, na treću lokaciju u istom danu; građevinski radnici koji su pali sa skela sa nekoliko metara visine,“ objašnjava Goran Lukić iz slovenačkog Radničkog savetovališta.