protest dostavljača koji rade preko aplikacija

Ekonomija znanja da se upravlja finansijskim tokovima i umenja da se vrte točkovi i kablovi

Sa napretkom digitalizacije radnici u neformalnom sektoru postaju sve nesigurniji na radu, a sa neizvesnošću se susreću i dobro obrazovani i kvalifikovani radnici, pokazuje najnovije istraživanje Međunarodne organizacije rada.

Sa napretkom digitalizacije radnici u neformalnom sektoru postaju sve nesigurniji na radu, a sa neizvesnošću se susreću i dobro obrazovani i kvalifikovani radnici, pokazuje najnovije istraživanje Međunarodne organizacije rada.