BIRN: Više od četvrtine organizacija kojima je država dodelila milionske iznose su fantomske

Onlajn, telefonsko i terensko istraživanje BIRN-a je pokazalo da je manje od polovine od 22.7 miliona evra koje je država u 2022. i 2023. potrošila na projekte otišlo legitimnim organizacijama sa proverljivim rezultatima.

Onlajn, telefonsko i terensko istraživanje BIRN-a je pokazalo da je manje od polovine od 22.7 miliona evra koje je država u 2022. i 2023. potrošila na projekte otišlo legitimnim organizacijama sa proverljivim rezultatima.

Maja Stojanović; Foto: Medija centar

Stojanović: Važno je što su sada izašli studenti

„Mislim da ono što policija, odnosno predsednik Vučić pokušava sa nasiljem, samo podstaklo veći bunt“, kaže za Mašinu Maja Stojanović, direktorka Građanskih inicijativa.

„Mislim da ono što policija, odnosno predsednik Vučić pokušava sa nasiljem, samo podstaklo veći bunt“, kaže za Mašinu Maja Stojanović, direktorka Građanskih inicijativa.

Anksioznost, izgaranje i sekundarna traumatizacija je svakodnevica aktivistkinja i aktivista, pokazuje istraživanje

Rezultati istraživanja „Da li čuješ? Da li osećaš? – Aktivistička borba i mentalno zdravlje” pružaju pesimističnu sliku o kvalitetu života i radnim uslovima aktivista i aktivistkinja u Srbiji.

Rezultati istraživanja „Da li čuješ? Da li osećaš? – Aktivistička borba i mentalno zdravlje” pružaju pesimističnu sliku o kvalitetu života i radnim uslovima aktivista i aktivistkinja u Srbiji.