Humanitarne krize će u 2024. pogoditi 300 miliona ljudi

Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja (OCHA) je objavila Globalni humanitarni pregled 2024. koji ocrtava najhitnije humanitarne krize na svetu.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja (OCHA) je objavila Globalni humanitarni pregled 2024. koji ocrtava najhitnije humanitarne krize na svetu.