Sa predstavljanja publikacije

Država nudi „Garancije za mlade” ali posla i ugovora baš i nema

Na predstavljanju sedmog godišnjeg izdanja Indeksa participacije mladih ukazano je na nedovoljnu zastupljenost mladih u političkom životu, isključenost iz zapošljavanja i obrazovanja, kao i na rizike poput dugotrajne nezaposlenosti i siromaštva, posebno za mlade žene i one koji žive na selu.

Na predstavljanju sedmog godišnjeg izdanja Indeksa participacije mladih ukazano je na nedovoljnu zastupljenost mladih u političkom životu, isključenost iz zapošljavanja i obrazovanja, kao i na rizike poput dugotrajne nezaposlenosti i siromaštva, posebno za mlade žene i one koji žive na selu.