Evropski parlament; Foto: Sunčica Kovačević

Zbog novih mera štednje u EU samo tri države članice će moći da ulože dovoljno u klimatsku i socijalnu politiku

Države članice će zbog novih mera štednje do 2027. godine imato 100 milijardi evra godišnje manje, zbog čega 90% EU neće moći da dostigne ciljeve klimatskih i socijalnih politika, upozorava IndustriAll.

Države članice će zbog novih mera štednje do 2027. godine imato 100 milijardi evra godišnje manje, zbog čega 90% EU neće moći da dostigne ciljeve klimatskih i socijalnih politika, upozorava IndustriAll