Nikolina Pavićević, misli Kritički: “Bez kolektivnog rada ne možemo daleko stići”

Dve godine nakon pokretanja profila Kritički na društvenoj mreži Instagram, razgovaramo sa Nikolinom Pavićević o tome kako je i iz kog razloga nastala ideja iza ovog projekta.

Dve godine nakon pokretanja profila Kritički na društvenoj mreži Instagram, razgovaramo sa Nikolinom Pavićević o tome kako je i iz kog razloga nastala ideja iza ovog projekta.