rafovi sa ulošcima i tamponima

Borba protiv menstrualnog siromaštva u Srbiji

Veliki broj žena je suočen sa problemom menstrualnog siromaštva koji nije individualni već društveni problem. U Srbiji je aktivan sve veći broj inicijativa koje su usmerene ka rešavanju ovog problema kako smanjivanjem poreza na menstrualne proizvode tako i kroz obezbeđivanje besplatnih uložaka i tampona na određenim lokacijama.

Veliki broj žena je suočen sa problemom menstrualnog siromaštva koji nije individualan već društveni problem. U Srbiji je aktivan sve veći broj inicijativa koje su usmerene ka rešavanju ovog problema kako smanjivanjem poreza na menstrualne proizvode tako i kroz obezbeđivanje besplatnih uložaka i tampona na određenim lokacijama.

Za uspešnost lečenja od raka dojke najvažnije je njegovo rano otkrivanje

Iza nas je oktobar, Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke od kojeg u svetu, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije godišnje premine pola miliona žena, a oboli više od dva miliona žena.

Iza nas je oktobar, Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke od kojeg u svetu, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije godišnje premine pola miliona žena, a oboli više od dva miliona žena.

Nikolina Pavićević, misli Kritički: “Bez kolektivnog rada ne možemo daleko stići”

Dve godine nakon pokretanja profila Kritički na društvenoj mreži Instagram, razgovaramo sa Nikolinom Pavićević o tome kako je i iz kog razloga nastala ideja iza ovog projekta.

Dve godine nakon pokretanja profila Kritički na društvenoj mreži Instagram, razgovaramo sa Nikolinom Pavićević o tome kako je i iz kog razloga nastala ideja iza ovog projekta.

Akušersko nasilje – svaka žena ima pravo na dostojanstven porođaj

Od početka kampanje protiv akušerskog nasilja u Srbiji preko 80.000 ljudi je potpisalo peticiju čiji je osnovni zahtev da žene prilikom porođaja mogu sa sobom da povedu osobu koja će im biti pratnja.

Od početka kampanje protiv akušerskog nasilja u Srbiji preko 80.000 ljudi je potpisalo peticiju čiji je osnovni zahtev da žene prilikom porođaja mogu sa sobom da povedu osobu koja će im biti pratnja.

Osvetnička pornografija – problem koji ne jenjava

Osvetnička pornografija, deljenje intimnih fotografija, snimaka žena, pa i male dece, predstavljaju sadržaj koji je sve češće prisutan i deljen u mnogobrojnim Telegram grupama. Ove fotografije nastale su često bez znanja i pristanka, dok se u ovakvim grupama dele po pravilu bez saglasnosti, pa se pitanje koliko su žene bezbedne u javnom prostoru postavlja svakodnevno.

Osvetnička pornografija, deljenje intimnih fotografija, snimaka žena, pa i male dece, predstavljaju sadržaj koji je sve češće prisutan i deljen u mnogobrojnim Telegram grupama. Ove fotografije nastale su često bez znanja i pristanka, dok se u ovakvim grupama dele po pravilu bez saglasnosti, pa se pitanje koliko su žene bezbedne u javnom prostoru postavlja svakodnevno.