Žene u prostituciji bez bilo kakvih prava

U novoj epizodi podkasta Devojka iz predgrađa govorimo o tome šta je seksualni rad, odnosno prostitucija, da li se korisnici seksualnih usluga zaista kažnjavaju, kao i da li je zakon primenjen u praksi.

U novoj epizodi podkasta Devojka iz predgrađa govorimo o tome šta je sekusalni rad, odnosno prostitucija, da li se korisnici seksualnih usluga zaista kažnjavaju, kao i da li je zakon primenjen u praksi.

Položaj žena u prostituciji tema je nove epizode podkasta Devojka iz predgrađa

Sa kakvim se sve problemima suočavaju seksualne radnice u Srbiji i koji bi modeli rešavanja problema prostitucije bili adekvatni kako bi se one zaštitile? O ovome ćemo u novoj epizodi podkasta Devojka iz predgrađa razgovarati sa Draganom Pejović.

Sa kakvim se sve problemima suočavaju seksualne radnice u Srbiji i koji bi modeli rešavanja problema prostitucije bili adekvatni kako bi se one zaštitile? O ovome ćemo u novoj epizodi podkasta Devojka iz predgrađa razgovarati sa Draganom Pejović.

Only Fans: seksualni rad u gig-ekonomiji

Zbog Covid-19 seksualni radnici i radnice su, poput mnogih drugih, potražili način poslovanja putem interneta, a prelazak na beskontaktni rad im je omogućila platofrma OnlyFans. O pitanjima koja otvara platformizacija seksualnog rada čitajte u tekstu koji prenosimo sa portala Radnička prava.

Zbog Covid-19 seksualni radnici i radnice su, poput mnogih drugih, potražili način poslovanja putem interneta, a prelazak na beskontaktni rad im je omogućila platofrma OnlyFans. O pitanjima koja otvara platformizacija seksualnog rada čitajte u tekstu koji prenosimo sa portala Radnička prava.