Ispunjeni svi zahtevi protesta: predlog Zakona o eksproprijaciji se povlači, a Zakon o referendumu se menja, tvrdi Predsednik Srbije

Aleksandar Vučić je u sredu izjavio da će Zakon o eksproprijaciji vratiti skupštini na ponovno razmatranje i da je predložio izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Aleksandar Vučić je u sredu izjavio da će Zakon o eksproprijaciji vratiti skupštini na ponovno razmatranje i da je predložio izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi