Mame su zakon predlažu Vladi rešenje koje bi sprečilo da prekarne radnice i preduzetnice ostanu bez finansijske podrške nakon porođaja

Inicijativa Mame su zakon su podsetile da je krajem maja ove godine objavljivanjem Odluke Ustavnog suda u Službenom glasniku prestala da važi odredba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koja se odnosi na preduzetnice i na žene na fleksibilnim oblicima rada.

Inicijativa Mame su zakon su podsetile da je krajem maja ove godine objavljivanjem Odluke Ustavnog suda u Službenom glasniku prestala da važi odredba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koja se odnosi na preduzetnice i na žene na fleksibilnim oblicima rada.

A11: Ustavni sud zanemario preporuke Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava

Ustavni sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka ocene ustavnosti i saglasnosti člana 25 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koju je Inicijativa A 11 podnela zbog ocene da se članom diskriminišu romska deca.

Ustavni sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka ocene ustavnosti i saglasnosti člana 25 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koju je Inicijativa A11 podnela zbog ocene da se članom diskriminišu romska deca.