Mame su zakon predlažu Vladi rešenje koje bi sprečilo da prekarne radnice i preduzetnice ostanu bez finansijske podrške nakon porođaja

Inicijativa Mame su zakon su podsetile da je krajem maja ove godine objavljivanjem Odluke Ustavnog suda u Službenom glasniku prestala da važi odredba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koja se odnosi na preduzetnice i na žene na fleksibilnim oblicima rada.

„Dana 26. maja ove godine, objavljivanjem Odluke Ustavnog suda u Službenom glasniku Republike Srbije, prestala je da važi odredba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koja se odnosi na preduzetnice i na žene na fleksibilnim oblicima rada“, navode Mame su zakon na svojim društvenim mrežama.

Ova odredba uređuje ostvarenje prava pomenute grupe žena na tzv. ostale naknade u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, a Ustavni sud je zaključio da je sporno trajanje tog prava za žene koje rode troje i više dece i da i ova grupa žena mora da ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju do 2 godine kao što imaju i žene iz radnog odnosa, navodi ova inicijativa.

„S obzirom da je nastala pravna praznina, te da je pomenuti zakon ušao u skupštinsku proceduru, ali još nije došao na dnevni red na sednici Narodne skupštine, predlažemo podnosiocu Zakona, odnosno Vladi, kao i narodnim poslanicima da novonastalu pravnu prazninu popune tako što će se u ovom specifičnom slučaju dozvoliti retroaktivna primena ove odredbe Zakona od 26. maja“, saopštavaju iz Mame su zakon.

Mame su zakon upozoravaju i na činjenicu da će, ukoliko se ova odluka ne bude primenjivala retroaktivno, državni službenici koji donose rešenja o iznosu ovih naknada, bi trebalo da ovu prazninu popune primenom odredaba Zakona o radu koja regulišu slična pitanja. To bi bilo još komplikovanije ocenjuju Mame su zakon.

Podsetimo, početkom marta je pokrenut postupak za ocenu ustavnosti člana 17. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji se odnosi na tranjanje odsustva sa posla nakon porođaja za žene koje samostalno obavljaju delatnost (preduzetnice), žene koje su zaposlene na privremenim i povremenim ugovorima, ugovorima o delu i autorskim ugovorima.

To je značilo da do sada, za razliku od žena koje imaju ugovor o radu, kategorije obuhvaćene ovim članom, a to su fleksibilno zaposlene žene, nakon porođaja nisu uživale pravo na naknade za porodiljsko odsustvo i negu deteta, već na takozvane „ostale naknade“. Predlog za ocenu ustavnosti pojedinih odredbi spornog zakona udruženje „Mame su zakon“ je podnelo u februaru 2019. godine.

Takođe podsetimo da je sporni Zakon o finansijskog podršci sa decom donet 2018. godine, te da je pri usvajanju doneo burne reakcije javnosti jer je u više članova bio sporan i diskriminatoran prema većem broju kategorija žena. Ovaj zakon je pokrenuo i širu raspravu koja se tiče radnih prava žena i pitanja radnog zakonodavstva, njegovog rasparčavanja i nedefinisanja svih radnih angažmana Zakonom o radu.

I.P.

Prethodni članak

Lojpur: „Kriminalno upravljanje javnim preduzećima odgovorne strukture žele da završe ukidanjem javnog interesa“

Srbija bi lako mogla da se nađe među zemljama čija je spremnost da se obračunaju sa trgovinom ljudima na najnižem nivou, upozoravaju iz Astre

Sledeći članak