Oformljena Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti – MASA

Suočena s opštim urušavanjem institucija, sve češćim slučajevima plagiranih doktorata i napadima na univerzitetske profesorke i profesore, akademska zajednica u Srbiji je formirala Mrežu akademske solidarnosti i angažovanosti.

U njihovom saopštenju se navodi da je „Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti – MASA formirana sa ciljem jačanja nezavisnosti i kritičkog potencijala akademske zajednice“.

Kako najavljuju: „MASA će pružati podršku članovima akademske zajednice koji su ugroženi zbog svog naučnog i umetničkog rada, odnosno javnog angažmana“, te da će veći deo angažmana ove Mreže biti usmeren ka akterima na vlasti – pre svega ka Vladi i nadležnim institucijama.

MASA tvrdi da postoje pokušaji uticaja na istraživačku i kadrovsku politiku akademskih institucija čime se najdirektnije ugrožava njihova samostalnost i dugoročno urušava naučna zajednica u celini.

Institut za filozofiju i društvenu teoriju i institut od nacionalnog značaja Vinča su navedeni kao najnoviji primeri institucija „u kojima se netransparentno i protivno volji većine nameću kadrovska rešenja“.

Neki od ciljeva Mase su praćenje transparentnosti delovanja nadležnih tela koja sprovode akademske politike i programe, pružanje podrške pojedincima, grupama ili akademskim institucijama koje su izložene pritiscima, ali i da koordiniše učešće u javnim raspravama tokom kojih se donose pravne regulative i strateški dokumenti javnih politika iz oblasti obrazovanja, nauke i umetnosti.

MASA predstavlja otvorenu mrežu koja će okupljati pripadnice i pripadnike akademske zajednice, a za sada joj je pristupilo preko dve stotine univerzitetskih profesorki, profesora, istraživačica i istraživača. Zainteresovani za članstvo se mogu prijaviti preko sajta ove mreže.

I.P.

Preporučeni članci

Smatramo da je jako važno da kritičko novinarstvo ostane van komercijalnih interesa.

Podržavajući naš rad individualnim donacijama iz zemlje i inostranstva pomažete nam da ostanemo nezavisni.

Sva podrška je dobrodošla!

 

DONIRAJTE