Na današnji dan osnovan je list Borba

Na današnji dan 1922. godine u Zagrebu je osnovan list Borba. List je pokrenut kao teorijski časopis Komunističke partije Jugoslavije, a kasnije postaje službeno glasilo partije što ostaje sve do 1990. godine. Borba je izlazila, s kraćim prekidima, od 1922. do 2009. godine na području bivše Jugoslavije. U prvim godinama mnogi brojevi Borbe su bili zabranjeni a urednici hapšeni i osuđivani na višegodišnje zatvorske kazne zbog svog rada. Kako bi se rad Borbe odvijao uprkos političkim zabranama, često su korišćena druga imena: Radnička Borba, Borba radničko seljačke novine isl.

Nakon završetka Drugog svetskog rata Borba počinje da izlazi redovno, kao dnevni list koji je imao status najuticajnijeg i najčitanijeg dnevnika. Komunistička partija je kontrolu nad listom prepustila pedesetih godina, kada list postaje glasilo Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije. Borba je imala zgradu na tadašnjem Trgu Marksa i Engelsa, danas Trgu Nikole Pašića, koja je danas predmet spora između države i kompanije Novosti (koje je Borba osnovala). Borba je privatizovana krajem 2008. godine ali je nakon nekoliko meseci list ugašen nakon 87 godina postojanja.

Preporučeni članci

Smatramo da je jako važno da kritičko novinarstvo ostane van komercijalnih interesa.

Podržavajući naš rad individualnim donacijama iz zemlje i inostranstva pomažete nam da ostanemo nezavisni.

Sva podrška je dobrodošla!

 

DONIRAJTE