Javni programi u okviru projketa „Pertej/Beyond/Preko 20 godina“

Studenti u zgradi Rektorata u Beogradu 1968. godine
Studenti u zgradi Rektorata u Beogradu 1968. godine

Centar za kulturnu dekontaminaciju i Kosovo Glocal iz Prištine, započinju realizaciju javnih programa u okviru projekta „Pertej/Beyond/Preko 20 godina“.

Polazna tačka projekta je izložba savremene kosovske umetnosti „Pertej“ koju je CZKD organizovao 1997. godine. Polazeći od tog manje poznatog mesta regionalne saradnje i razmene, organizatori žele da omoguće prostor za istraživanja „vremenske i geografske celine koju današnje generacije prepoznaju kao svoj pretekst i kontekst svog delovanja“.

Prvi javni program u okviru ovog projekta, izložba i razgovor, „Studija slučaja Pertej“ biće održan 18. oktobra od 19h u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Program su osmislili Borka Pavićević, Škeljzen Malići, Luna Đorđević i Majlinda Hodža, a njihova osnovna namera je bila osvetljavanje saradnje i komunikacije u savremenoj umetnosti i kulturi umetnika, pisaca, institucija i kolektiva od izložbe savremene umetnosti sa Kosova „Pertej“ 1997. godine do danas.

Izložba će predstaviti materijale koji govore o manje obrađenoj i zanemarenoj istoriji umetničke saradnje i komunikacije, kao i zajedničke produkcije znanja između Srbije i Kosova. Borka Pavićević i Škeljzen Malići će u javnom razgovoru okupiti učesnike i svedoke te saradnje u poslednjih dvadeset godina, otvarajući i prostor za publiku da doprinese stvaranju ovog arhiva svojim sećanjima ali i kritikom. Kao sagovornici su najavljeni Dunja Blažević, Jelena Vesić, Branislav Dimitrijević, Branimir Stojanović, Vida Knežević, Marko Miletić, Svebor Midžić, Maksut Vezgishi (Pertej 97), Alban Muja i Jakup Ferri.

Predavanje Dragomira Olujića Oluje „Dugim koracima u kapitalizam“, koje će biti održano u sredu 19. oktobra od 19h, je drugi javni program koji se održava u okviru istog projekta. U svom izlaganju Olujić će dati pregled ključnih unutrašnjih i spoljašnjih ekonomsko-političkih dešavanja koja su presudno uticala na promenu društvene klime u Jugoslaviji šezdesetih godina. U tako postavljenom izlaganju će predstaviti ključna društvena zbivanja i pokrete koji su predviđali i nosili političke promene – radnici, levi studenti, Maspok, protesti na Kosovu, kao i druge aktere, pre svega („nova“) srednja klasa.

U razgovoru nakon predavanja učestvovaće Dragomir Olujić Oluja, Domagoj Mihaljević i Krunoslav Stojaković, dok će moderatori biti Vida Knežević i Marko Miletić članovi Kontekst kolektiva i kourednici Mašine.

Predavanje „Dugim koracima u kapitalizam“ ujedno je i deo edukativnog programa drugog segmenta projekta „Pertej/Beyond/Preko 20 godina“. Pored ovog predavanja tokom oktobra i decembra biće organizovan još niz internih radionica i javnih predavanja.

Kranji ishod drugog segmenta ovog projekta su izložba i publikacija o raspadu socijalističke Jugoslavije čiji su urednici Vida Knežević i Marko Miletić. Pored dvadeset istraživača i istraživačica i umetnika i umetnica koji će svoje radove predstaviti na izložbi, u izradu publikacije je uključeno nekoliko autora i autorki tekstova, dok će u edukativno-diskurzivnoj fazi učestvovati oko deset mentora i mentorki i predavača i predavačica. Rezultati njihovog zajedničkog rada biće predstavljeni u junu sledeće godine.

Projekat „Pertej/Beyond/Preko 20 godina“ je podržan od strane Delegacije Evropske Unije – EU/IPA (Podrška civilnom društvu), ambasade Švajcarske u Beogradu i Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

Prethodni članak

Sasvim svakodnevna nesigurnost

Zašto nam fejs to radi?

Sledeći članak