Na današnji dan osnovan je list Borba

Na današnji dan 1922. godine u Zagrebu je osnovan list Borba. List je pokrenut kao teorijski časopis Komunističke partije Jugoslavije, a kasnije postaje službeno glasilo partije što ostaje sve do 1990. godine. Borba je izlazila, s kraćim prekidima, od 1922. do 2009. godine na području bivše Jugoslavije. U prvim godinama mnogi brojevi Borbe su bili zabranjeni a urednici hapšeni i osuđivani na višegodišnje zatvorske kazne zbog svog rada. Kako bi se rad Borbe odvijao uprkos političkim zabranama, često su korišćena druga imena: Radnička Borba, Borba radničko seljačke novine isl.

Nakon završetka Drugog svetskog rata Borba počinje da izlazi redovno, kao dnevni list koji je imao status najuticajnijeg i najčitanijeg dnevnika. Komunistička partija je kontrolu nad listom prepustila pedesetih godina, kada list postaje glasilo Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije. Borba je imala zgradu na tadašnjem Trgu Marksa i Engelsa, danas Trgu Nikole Pašića, koja je danas predmet spora između države i kompanije Novosti (koje je Borba osnovala). Borba je privatizovana krajem 2008. godine ali je nakon nekoliko meseci list ugašen nakon 87 godina postojanja.

Prethodni članak

Slučaj Blagotić: Izvršitelji uzimaju novac iz budžeta, jer MUP ne poštuje sudsku odluku

Porodici Petrović povređeno pravo na dom. Koliko možemo sudskom praksom protiv deložacija?

Sledeći članak