Na današnji dan osnovan je Radnički Savez

Rukovodstvo radničkog pokreta na proslavi Prvog maja u Beogradu 1904. godine

Na današnji dan 1903. godine osnovan je Radnički Savez, preteča današnjih sindikalnih centrala. Radnički savez, sa sedištem u Beogradu, osnovali su predstavnici pet sindikata i radničkih organizacija: Saveza metalskih radnika, Saveza građevinskih radnika, Udruženja trgovačkih pomoćnika, Družine tipografskih radnika, Saveza drvodeljskih radnika i Beogradskog radničkog društva sa idejom okupljanja svih radničkih organizacija u Srbiji i formiranja centralnog rukovodstva. Tada obnovljene Radničke novine postaju glasilo Radničkog saveza i u svom prvom broju objavljuju poziv na Prvi kongres ove centralne radničke organizacije koji će biti održan u julu, zajedno sa osnivačkim kogresom Srpske socijaldemokratske stranke.

Prethodni članak

Solidarnost je najbolji lek protiv straha

Šta mi socijalisti možemo da naučimo od korporativnog strategijskog menadžmenta?

Sledeći članak