Na današnji dan osnovana prva banka sa većinskim stranim kapitalom u Jugoslaviji

Na današnji dan 1991. godine osnovana je Societe Generale Yugoslav Bank, prva banka sa većinskim stranim kapitalom u Jugoslaviji.

Na današnji dan 1991. godine osnovana je Societe Generale Yugoslav Bank, prva banka sa većinskim stranim kapitalom u Jugoslaviji. Otvaranjem prostora za strani privatni kapital jugoslovenski bankarski sistem je polako menjao svoju namenu. Umesto finansijske podrške privrednom i infrastrukturnom razvoju postao je isključivo profitno orijentisan. Danas bankarski sistem zarađuje na kreditnim kamatama čime finansijski kapital uz pravnu pomoć države sve više eksploatiše građane i građanke.

Deo kritika urušavanja lokalnog bankarskog sistema možete pročitati na ovom linku.

Prethodni članak

Dino Šaran: Mislim da je greška u sistemu, a ne u nama

Predstavljena povelja o radnim uslovima za novinare

Sledeći članak