Predstavljena povelja o radnim uslovima za novinare

Foto: Miloš Miškov / Press centar UNS-a / Facebook
Foto: Miloš Miškov / Press centar UNS-a / Facebook

U Beogradu je danas predstavljena Povelja Evropske federacije novinara (EFJ) o radnim uslovima za novinare. Ovaj dokument predstavlja neobavezujuće uputstvo o unapređenju radnih uslova u medijima koje je potpisalo četrnaest novinarskih organizacija, udruženja i sindikata pridruženih EFJ.

Povelja o radnim uslovima koja je danas predstavljena u Press centru UNS-a ostaje otvorena za potpisivanje za sve novinarske organizacije, privatne ili javne medije ili vlasti, koji se time obavezuju na poboljšnje radnih uslova i jačanje radnih prava novinara i medijskih profesionalaca, kao i na borbu protiv cenzure i promovisanje slobodnog pristupa informacijama i izvorima.

Dokument je sastavljen iz deset članova u kojima su navedeni glavni principi koji utiču na radne odnose između novinara, njihovih poslodavaca i javnosti kao krajnjeg korisnika njihovog rada.

Povelja poziva na poštovanje „slobode udruživanja“ uključujući pravo na osnivanje i pridruživanje sindikatima, kao i „pravo na kolektivno pregovaranje“ sa poslodavcima. Između ostalog, zagovaraju se i „pravo na pisani ugovor“ koji poštuje utvrđene standarde Međunarodne organizacije rada, kao i razdvajanje radnog vremena i slobodnog vremena, „pristojni radni uslovi“ i „zabrana diskriminacije u radnim odnosima“.

Tokom 2019. godine ova Povelja će biti predata Evropskoj Komisiji u Briselu kao i Savetu Evrope u Strazburu, sa namerom da postane referentni dokument o radnim uslovima za novinare za ocenu slobode medija u državama-članicama i državama-kandidatima i da poveća poverenje između profesionalnih novinara i javnosti širom Evrope.

Povelja je nastala u okviru projekta „Izgradnja poverenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj“ podržanog od strane UNESCO i EU.

Evropska federacija novinara je najveća novinarska organizacija u Evropi koju čini 320.000 novinara u 70 novinarskih sindikata i profesionalnih udruženja, iz 44 zemlje.

M.M.

Prethodni članak

Na današnji dan osnovana prva banka sa većinskim stranim kapitalom u Jugoslaviji

Diskusija o protestima i mogućnosti nove politike u Domu omladine Beograda

Sledeći članak