Na današnji dan rođen je Rodoljub Čolaković

Na današnji dan 1900. godine rođen je Rodoljub Čolaković, društveno-politički radnik, jugoslovenski narodni heroj, književnik i revolucionar. Rođen je u Bijeljini a školovao se u Sarajevu i Zagrebu. U revolucionarni pokret se uključio u ranoj mladosti, najpre kroz Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine, a onda i Socijalističku radničku partiju Jugoslavije, kasnije KPJ. Radio je na osnivanju organizacija KPJ, učestvovao u radničkim štrajkovima.

Nakon zabrane partije, 1920. godine učestvuje u osnivanju „Crvene pravde“ i sa Alijom Alijagićem izvršava atentat na ministra unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije Milorada Draškovića, zbog čega je bio osuđen na dvanaest godina zatvora. Na robiji se borio za bolje uslove života političkih zatvorenika i zajedno sa ostalim zatvorenim komunistima učestvovao u organizaciji ilegalnog „Crvenog univerziteta“ gde su učili i prevodili dela klasičnog naučnog socijalizma.

Nakon izlaska iz zatvora, emigrirao je u Moskvu gde je bio u „Lenjinovoj školi“ i na partijskom radu, a kasnije odlazi u Beč, gde uređuje list „Proleter“. Kao član najužeg rukovodstva KPJ, učestvovao je u Španskom građanskom ratu, Narodnooslobodilačkoj borbi, a nakon rata je više puta biran za poslanika, obavljao je funkcije ministra, potpredsednika SIV-a i predsednika vlade. Rodoljub i njegova supruga Milica Zorić su Beogradu poklonili zgradu na Dedinju u kojoj je 1980. godine otvorena galerija „Legat Čolaković“. Preminuo je u martu 1983. godine.

Prethodni članak

Kupujem-prodajem: decu, žene, materice

Politike bratstva i solidarnosti (odgovor na tekst Mijata Lakićevića)

Sledeći članak