Na današnji dan uspostavljena Pariska komuna

Na današnji dan 1871. godine u Parizu uspostavljena je narodna vlast – Pariska komuna. Ulazak u rat s Prusijom, u Francuskoj je doveo i do zaoštravanja borbe između buržoazije i proleterijata. Jedan od rezultata ove borbe je i sprovođenje prve radničke revolucije, odnosno preuzivanje kontrole nad Parizom od strane radnica i radnika. Narod je uspostavio novu vlast preko koje su pokušali da uspostave slobodu i jednakost za sve, a tokom postojanja Komune ukinuta je vojska, država sekularizovana ukidanjem davanja za crkvu i nacionalizacijom crkvene imovine, fabrike su predate radničkim udruženjima na upravu, a ponovo su otvorene one fabrike u kojima je obustavljen rad tokom rata. Uspostavljena je ravnopravnost polova, uvedeno obavezno i besplatno osnovno školovanje, pokrenuto pitanje osmočasovnog rada i proglašeno je načelo „alat radnicima, zemlja seljacima, rad svima“. Ovi značajni politički pomaci su sprovedeni za svega 72 dana koliko je Pariska komuna trajala, već u maju iste godine Versajska armija je izvršila napade na Komunu, gde su nakon teških borbi preživeli komunari u kratkom roku većinom osuđeni na smrt ili prognani.

Scena iz filma La Commune, Peter Watkins, 2000

Prethodni članak

Sutra u 12h protest protiv seče drveća u parku Ušće

Kuda vode putevi novca iz državnog budžeta – problematična politika javnih rashoda

Sledeći članak